Seminarium

Seminariet är ett samarrangemang mellan SACT och SAASDC.
Det planeras för ett seminarium i Mälardalsområdet den 16-17/11 2019. Skriv in redan nu i kalendern!
Temat blir gruppdynamik.

Seminariegruppen:
Lee Jonsson, SACT
Helen Tronstad, SACT
Fia Norén, SACT & SAASDC
Nilsowe Lovnér, SAASDC
Annika Myhrberg, SAASDC

 

Dokumentation från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag

Blankett för ansökan om resebidrag