Seminarium

Seminariet är ett samarrangemang mellan SACT och SAASDC.
16-17/11 är det dags att samlas i Sigtuna utanför Stockholm, närmare bestämt på Stora Brännbo Hotell och Konferens.
Temat blir ledarskap och gruppdynamik under ledning av Jack Borgström.

Seminariegruppen:
Helen Tronstad, SACT
Martin Jansson, SACT
Fia Norén, SACT & SAASDC
Nilsowe Lovnér, SAASDC

Dokumentation från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag

Blankett för ansökan om resebidrag