Utmärkelser

Regler för utmärkelse

Utmärkelse kan efter ansökan hos Svenska Squaredansförbundet utdelas till organisation, förening eller enskild person som uppfyller nedan angivna kriterier.

Utmärkelserna  är: Diplom och Förtjänstmärke.

 Diplom kan utdelas till organisation, förening eller enskild medlem som

 1. a.     person som varit ledamot i förbunds- eller föreningsstyrelse i minst tre år
 2. b.    teacher eller caller som under minst tre år verkat som klubbinstruktör
 3. c.     förening som under minst fem år bedrivit squaredansverksamhet.

 Förtjänstmärke, som består av pin och förbundsstandar, kan utdelas till

 1. a.     person som varit ledamot i förbundsstyrelsen under  fem år eller ledamot i föreningsstyrelse i minst tio år
 2. b.    teacher eller caller som under minst tio år verkat som klubbinstruktör
 3. c.     Organisation, förening eller person som under lång tid gjort betydande insatser för squaredans.

 Ansökan:

Organisation, förening, klubb eller ledamot i förbundsstyrelsen kan ansöka om utmärkelse för egna medlemmar, annan organisation, förening eller deras enskilda medlemmar.

Förbundsstyrelse eller föreningsstyrelse avgör själva om ansökan skall göras.

Inga utmärkelser utdelas automatiskt. Ansökan måste göras i alla fall.

Förbundsstyrelsen äger rätt att om särskilda skäl föreligger utdela utmärkelser.

Ansökan skall göras på blankett Ansökan om utmärkelse som insändes till förbundet. Ansökan bör skickas som en PDF-fil till ordforande@squaredans.se Vänligen notera kravet på undertecknande.

Motiveringen skall tydligt framgå i ansökan som skall vara undertecknad av föreningens ordförande och sekreterare, båda i förening. Ersättare för dessa är respektive, vice ordförande och kassör i de fall ansökan är insänd för endera ordförande eller sekreterare i föreningen. Ansökan från ledamot i förbundsstyrelsen skall vara undertecknad av förbundets ordförande och sekreterare med samma ersättningsmodell som för förening.

Ansökan skickas helst som en PDF-fil till ordforande@squaredans.se eller per post till Förbundets postadress. Vänligen notera att kravet på undertecknande finns oavsett distributionsväg.

Ansökan skall vara förbundsstyrelsen till handa 10 veckor innan datum för närmast kommande förbundsstämma.

Hämta ansökan här: Blankett för ansökan om utmärkelse

 Överlämnande:

Utmärkelser i form av diplom och eller förtjänsttecken utdelas i samband med convention varje år.

 

 

Vem har fått utmärkelser?

Utmärkelser 2014

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Karl-Erik Karlsson
Jarlabanke SD
Karl-Erik har under sina ca 20 år inom squaredansen alltid ställt upp när det behövs hjälp i klubben med att iordningsställa lokalen för dans och sedan flytta tillbaka alla stolar och bord så att skolmatsalen fungerar för skolan. Det gäller både klubbkvällar och sommardanser.De nya dansarna uppskattar Karl-Erik då han alltid ser till att de trivs när de kommer ut på dans.Det är viktigt att nya dansare tas väl omhand så att de fortsätter att dansa. Hans entusiasm för squaredans lyser starkt och smittar av sig till alla. Karl-Erik dansar flera gånger i vecka så man kan som ny vara ganska säker på att det finns minst en som tar hand om en. Karl-Erik är värd sin vikt i guld för squaredansen
Magnus Söderström, Sundsvalls New Wave Graduerad 1986, började i Sundsvalls Squaredancers som sedan delades varav en del blev Sundsvalls New Wave.Magnus är den ende nu aktive klubbmedlem som varit med i klubben ända sedan starten 1985! 1990-92 var Magnus aktiv i styrelsen som sekreterare och 2003-04 som vice ordförande. Magnus har under årens lopp under olika perioder varit kursledare för samtliga nivåer från Basic till C1 och under en kort period även för C2, vilken nivå dock upphörde 2001.Magnus är numera stödmedlem i föreningen, men deltar aktivt när så behövs som hjälpledare för Basic.Sedan gradueringen 1986 har Magnus alltid engagerat sig för squaredansens fortlevnad och utveckling och under många år varit aktiv som kursledare. Magnus har varit, och är, en stor tillgång för klubben och talar alltid varmt om squaredansen.
Kjell Bäckman, Sundsvalls New Wave Kjell graduerades 1992 och har sedan dess alltid engagerat sig för squaredansens fortlevnad och utveckling. Klubben har haft svårigheter att få personer att engagera sig som kursledare och en stor del av klubbens kursverksamhet är beroende av Kjell, som nu ställt upp som kursledare för 3 nivåer. Kjell har också engagerat sig för att genomföra danser/workshops på nivåerna A1-C1 och de gånger han under årens lopp av någon anledning måst ställa in en kurskväll kan räknas på ena handens fingrar!. När Kjell själv ges tillfälle till dans, dansar han med samma glädje och inlevelse alla nivåer från Basic till C1.
Björn Mattsson, fd. ledamot av styrelsen i SAASDC Björn har under många år varit en engagerad squaredansare med engagemang både inom klubbverksamhet och i arbetet inom Svenska Squaredansförbundet. 1998 startade Björn sitt arbete som ledamot i Squaredansförbundets styrelse och detta avslutade han 2013.Björn har under denna tid varit en stor tillgång både i styrelsearbete generellt men också varit en nyckelperson inom områden som hemsida och andra digitala områden.Även sedan Björn lämnade styrelsearbetet har han på ett mycket förtjänstfullt sätt fortsatt med arbete kring uppstarten och lanseringen av den nya hemsidan. Vidare har han också varit mycket engagerad i conventiongruppen.
Torbjörn Lindström, Riverbend´s Square Dancers Torbjörn har under lång tid verkat för förenings bästa. Han har deltagit/medverkat i samtliga 30 Arbogadanser och även de senaste åren samordnat dessa. Under perioder har han även varit föreningens ordförande samt instruktör. Senaste året har han instruerat och lärt ut Basic. Torbjörn är en uppfinningsrik och problemlösande person som varit vår klubb till stor hjälp.
Berit Nilsson, Forum Squaredancers Berit Nilsson startade Forum Squaredancers förening hösten 1996, som en underavdelning till Föreningen Stockholms Forum, Stockholm.Hon graduerades några år tidigare i Squaredansföreningen Seniorerna.Det är här i lokalerna på Nybrogatan 18 hon ordnar squaredanskurser med två danskvällar i veckan, arrangerar julfest varje år och gradueringar när sådana är aktuella, dessutom tre till fyra öppna danser per termin och linedanskurs en gång per vecka.Hon organiserar, bakar till kursernas kaffestunder, dansar själv när hon hinner, ”änglar” när det behövs och framför allt finns hon alltid där.Berit sprider en god och familjär stämning omkring sig, som gör att alla känner sig välkomna och trivs på Forum. Hon är osjälvisk och tänker först och främst på att alla får dansa. Hon ställer alltid upp och räknar aldrig de timmar hon satsat på squaredansen under de gångna åren.Kort sagt – Berit är Forums Squaredancers ansikte utåt och en värdig mottagare av Squaredansförbundets förtjänsttecken.
Marianne Borgström, Vinga Yellow Rockers Marianne började dansa 1991 då familjen bodde granne med en caller och hörde honom genom väggen (lika bra att ansluta till aktiviteten!). Som aktiv i Valberedningen talade hon varje år enskilt med varje medlem i klubben. Mångårig medlem i Vingas Dansråd, ansvarat för rapporteringen till Studieförbundet i många år, är nu med i styrelsen men framför allt: Marianne är en stor organisatör som inte bara håller ordning på byttor och kastruller i vårt kök utan också på oss alla styrelsemedlemmar och funktionärer i klubben. Många känner dessutom Marianne från alla år hon hjälpt till i Förbundets Infodisk vid Convention.
Catrine Dellbing, Vinga Yellow Rockers Catrine började med squaredans på Orust för över 30 år, vilket ju betyder att hon började som mycket ung. 1987 började hon calla och blev klubbcaller i Gothenburg sqd. Numera callar Catrine hos oss i VingaYR och vår sångfågel har vi sett i vackra squaredanskläder på stora danser men också under enstaka kurskväller helt slutkörd i arbetsoverall när hon tillbringat större delen av natten och dagen med att få bort snön!
Björn Eriksson, Heby Squaredancers Björn Eriksson har länge varit och är fortfarande drivande i Heby Squaredancers. Han har en fantastisk förmåga att aktivera, engagera och entusiasmera klubbens medlemmar.
Pia Gillberg, Squaredansklubben Seniorerna Pia har ett stort och varmt intresse av squaredansen och arbetar ständigt för dess utveckling. Med sitt vänliga, lugna sätt är hon uppmuntrande och omhändertagande.Pia är något så ovanligt som en människa som både besitter hög kompetens inom ekonomi och administration och som samtidigt har en ovanligt god förmåga att verkligen med engagemang, empati och människokärlek se och möta varje dansare så att han eller hon känner sig välkomnad och delaktig i vår gemenskap. Med sitt ödmjuka sätt är det lätt att hennes insatser kanske inte uppmärksammas så mycket. Pia är inte den som framhäver sig själv. Pia förtjänar därför verkligen att uppmärksammas för allt det goda hon gjort och gör för vår squaredansgemenskap!
Ragnar Gillberg Squaredansklubben Seniorerna Ragnar har, från den dag för tretton år sedan då han tog plats i styrelsen, med iver och stort engagemang ägnat mycket tid, och arbete för att skapa och vidmakthålla intresse för squaredans. Han är fortfarande en outtröttlig stöttare för klubbens verksamhet. Ragnar bidrar i hög grad till att Seniorerna är en så stor och populär klubb med en bred verksamhet.Ragnar har genom åren haft flera uppdrag inom styrelsen. Under tio år var han kassör, v. ordförande och klubbmästare samtidigt. Som klubbmästare arrangerar Ragnar på ett professionellt sätt våra omtyckta klubbresor.Ragnar månar alldeles extra om nybörjarna, som han alltid ser och stöttar. På så sätt bidrar han till den så viktiga nyrekryteringen av dansare.
Christina Holopainen SAASDC Christina har varit en mycket engagerad person både i sin klubb Sundsvalls New Wave och i Svenska Squaredansförbundet. Sin uppgift som ledamot av Förbundsstyrelsen startade 2006 och Christina har varit en stor tillgång i sitt arbete som ledamot av styrelsen. Områden där Christina spelat en nyckelroll har varit seminarieverksamheten och klubbhandboken.Då nu Christina lämnar sin uppgift inom styrelsen har förbundsstyrelsen beslutat att tilldela Christina detta förtjänsttecken.

 

Utmärkelser 2013

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Ingela Persson Ingela har varit en aktiv   medlem i Surte Swingers sedan den startade för 20 år sedan (1992). Ingela är   fortfarande aktiv medlem och ledamot i styrelsen.Ingela ställer alltid upp   på föreningens aktiviteter och som ängel på alla kurser. Ingela är den som   ser till att det finns kaffe vid alla föreningsdanser. Hon är vad man skulle   kalla en föreningsmamma.
Alf   Nyman Alf har varit en aktiv   medlem i Surte Swingers sedan den startade för 20 år sedan (1992). Alf är   fortfarande aktiv medlem och revisor.Alf ställer alltid upp på   föreningens aktiviteter och som ängel på kurser. Alf är den som alltid klär   sig i helt perfekta squaredanskläder vid alla föreningsdanser och även   privat. Ibland spelar han Bluegrass musik på sin banjo vid våra   terminsavslutningar. Detta gör att han alltid sprider squaredansen.
Sten   Götharsson Sten började dansa i mitten   på 80-talet och har via föreningar i Karlskrona, Enköping och Västerås kommit   till Göteborg där han fortsätter som instruktör i ett flertal klubbar, främst   i Vinga Yellow Rockers.Sten betonar att han inte   är caller, han är instruktör! Han är en mycket uppskattad instruktör från   Basic till Challange. Med stort tålamod och kunnighet om alla varianter leder   han sina elever genom de olika programmen så de känner sig säkra. Med Sten   som ledare lär man sig förstå callet eller konceptet och inte bara hur man   går på en viss slinga.Årligen håller Sten en   omtyckt banddans Han har en uppsjö av material att ösa ur så det blir aldrig   enformigt. Vingas styrelse tycker att Sten Götharson genom sin mångåriga   ledargärning gjort sig förtjänt av förbundets förtjänstmärke.
Gunnar Larsson Gunnar har varit aktiv inom   squaredansen sedan mitten av 80-talet, i Vinga Yellow Rockers från starten   1991.En klubb behöver flera   aktiva än styrelse och caller. Är det dessutom en klubb med egna lokaler   behövs en grupp som håller ordning just på lokalen. Hur skulle verksamheten   löpa på om belysning eller anläggningar slutade fungera för det var problem   med elektriciteten? I sådana lägen behövs en villig Gunnar som alltid finns   till hands. Dessutom är det bara att ringa Gunnar om det behövs en ängel till   någon av våra kurser. Gunnar Larsson ställer alltid upp så Vingas styrelse   tycker han gör sig förtjänt av förbundets förtjänsttecken.
Karin Larsson Karin började dansa i   mitten av 80-talet och har varit aktiv medlem i Vinga sedan starten 1991.Det händer saker i våra   lokaler! Vem har hittat nya gardiner och hängt upp dem i våra lokaler? Vem är   det som tagit hem våra handdukar i köket? De är rena och manglade nu. Vem   fyllde på kak- och kaffeförrådet? Det är nästan tomt. Vi ska ha en stor dans   nästa vecka, vem tar ”köttbulleansvaret”? Vi ska ha städlördag nästa vecka,   vem kommer? Denna någon är Karin som alltid ställer upp. Vingas styrelse   tycker att Karin Larsson har gjort sig förtjänt av förbundets   förtjänsttecken.
Folke Stange Folke graduerades 1992. Sedan dess varit medlem i   Pepparrötterna och sedermera även Heby Squaredancers. Suttit i styrelsen i   Pepparrötterna till och från sedan start och även varit revisor i Heby   Squaredancers.Som person är han pålitlig och ställer alltid upp i vått och   torrt. Är alltid i tid och är inte rädd för att ta i om något måste göras.   Tillför energi och entusiasm till andra dansare. Verkar i stort och smått i   det tysta, kort och gott han är en ängel väl värd denna utmärkelse.
Alandia Standar   som conventionarrangör

 

Utmärkelser 2012

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Therese Milestad Till   en tjej som redan har varit engagerad i det mesta i Squaredansvärlden. Med   ordning och reda, noggrannhet ut i minsta fingerspetsarna och med ett   ständigt leende på läpparna har hon delat med sig av sin energi. Det började   med ett engagemang som sekreterare i Buffalo Squares, 2005 blott 25 år gammal   valdes hon in i Svenska Squaredans-förbundets styrelse. Efter några år som   ledamot utsågs hon till vice ordförande år 2008. Tanken fanns säkert redan då   att en gång ta över som ordförande. På grund av tråkiga omständigheter,   ställdes hon redan ett år senare inför det faktum att det nu var hon skulle leda vårt squaredansförbund. Detta har hon gjort med bravur. Under sin tid i   styrelsen har hon visat att det går att kombinera styrelsearbete med att föda   inte bara ett, utan två barn och ändå sköta sitt uppdrag på ett   förtroendegivande sätt. Vi har haft styrelsemöten med inplanerade   amningsavbrott och telefonmöten anpassade efter barnens sovtider. Vi i förbundsstyrelsen kommer sakna dig vid rodret, och vill med detta tacka dig   för allt arbete du lagt ner.
Carl-Johan (Calle) Brunér Calle var med och grundade Saltsjö Square Dancers   i oktober 1987 och blev föreningens ordförande 1988 och är det sedan dess.   Ända sedan 1992 har Calle i egenskap av caller verkat som klubbinstruktör.   Vår förening hade inte varit så bra som den är utan Calle Brunér.Sedan ett antal år är Calle styrelseledamot i   SACT och lägger ned mycket arbete på såväl Kunskapslistan som SLUG-kurserna.   Calle tog för nio år sedan initiativ till Saltsjö S D:s stora dans –   Dieseldansen – där callingen sker till levande musik.
Lars   WahlundDiplom Lasse har varit engagerad i Bålsta Square Dancers   och dess styrelse på olika sätt de senaste åren. Genom sitt engagemang och   diplomatiska sätt månar han alltid om att alla, både medlemmar och besökande   dansare skall trivas
Crazy Flutters Standar   som conventionarrangör

 

Utmärkelser 2011

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Marie Fernulf Ocean Waves Marie har dansat squaredans sedan 1995 i Ocean Waves Square Dance Club, Lidingö. Hon kom snabbt med i styrelsearbetet och har under mer än 10 år varit klubbens ansikte utåt som klubbmästare och arrangör av klubbens stora danser Novemberdansen och Valentindansen. Dessutom är hon arrangör av klubbens öppna danser och olika klubbarrangemang med utflykter. Under sex år har Marie arrangerat Load the Båt i maj under en lördag/söndag på Birka Paradise mellan Stockholm och Mariehamn med squaredans och trevliga gemensamma aktiviteter. För egna klubben har hon ”Teori med Marie”, där aktuella frågor om squaredans tas upp. Listan kan göras ännu längre – kort sagt Marie är en mycket värdig medlem för att få ett förtjänsttecken. Hon kan verkligen entusiasmera alla hon kommer i kontakt med.
Inga-Lill Oscarsson Örebro Squaredancers Det finns otroligt många som lägger ner mycket jobb i våra klubbar. Det finns en del som lägger ner ännu mer jobb, och det finns de som blir ett med klubben. Mångårigt och intensivt arbete i klubbens intresse, i styrelse, i kök, på dansgolvet… = en mycket uppskattad medlem i klubben. I Örebro heter den personen Inga-Lill Oscarsson. Inga-Lill har i mer än 25 år varit navet i en av landets största squaredansklubbar.
Roland Danielsson SDK Seniorerna Roland Danielsson höll sin första nybörjarkurs 1985 och har varit kursledare på heltid sedan 1996. Utan Rolands insatser hade vi inte varit så framgångsrika i vår strävan att entusiasmera våra medlemmar till att förkovra sig i squaredansens labyrinter. Med hjälp av sitt motto ”alla kan och ska lära sig”, även om ”det är mycket nu” och en utpräglad känsla för individen, har han varit till ovärderlig hjälp. Han prövar med ett oändligt tålamod tills det till slut går upp en talgdank för oss. Att hålla igång gång 11-12 parallella kurser på nivåerna Basic – A2 DBD kräver god planering och starka krafter Det här brevet kommer från SDK Seniorerna men kunde lika gärna ha kommit från Näsby Park SDK eller Huddinge Square Swingers.
Vinga Yellow Rockers Standar som conventionarrangör

 

Utmärkelser 2010

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Iréne Bergström The Great Lake Dancers Iréne har i många år varit kassör i Great Lake Dancers. Hon tilldelas förtjänsttecknet för hennes beundransvärda arbetsinsats och hennes engagemang för att få föreningens fyrkantiga hjul att ständigt ”rulla”. Iréne sköter kassa och har full koll på föreningens slantar, konton liksom ett ständigt föränderligt medlemsregister. Men än viktigare (kanske?) Iréne finns alltid till hands och ställer upp, oavsett om det handlar om utdelning av flygblad en lördag, fixa fika, ängla två och tre gånger i veckan, lyssna när en medlem behöver prata….och allt det där andra ”osynliga” föreningsarbetet. Dessutom, hon kommer alltid ihåg det där som vi andra glömt…..!
Uno Funseth The Great Lake Dancers Uno tilldelas förtjänsttecknet för den enorma arbetsinsatsen och hans stora engagemang i föreningen. Uno är dessutom en obotlig optimist. Något som bland annat resulterat i att föreningen varit värd för National Convention vid två tillfällen. ”Vilka änglar i år?” – kolla med Uno ”Vem fixar lotterivinsterna och sponsorer?” – Uno, förstås ”Uppvisning på lördag?” – Uno kommer ”Julgröten? – lugn bara, Uno började koka den för några timmar sen ”Men, var 17 ska vi ha alla dekorationer, skyltar och muggar mm till nästa festival?” – Visst ja, Uno har byggt extra förråd i trädgår’n….! Tack Uno! Vad vore The Great Lake Dancers utan dig!?
Marian Bergström Match Town SD Marian var med 1989 när klubben bildades från att tidigare varit en underavdelning till Jönköpings Internationella Folkdansförening. Hon har suttit i styrelsen sedan dess och deltar aktivt i föreningens alla verksamheter sedan 1983 trots att maken inte är squaredansare.
Curt Johansson Västerås SDC Curt har varit ordförande i Linköping i flera år, sedan kassör i Västerås Grand Square tills sammanslagningen 2007 då Västerås Square Dance Club bildades. Han har sedan fortsatt i den nya styrelsen. Curt var också ordförande i Convention-styrelsen i Linköping 1996. Curt är en av eldsjälarna för squaredance. Curt är en av de instruktörer vi har i klubben och kommer med många bra idéer. Han sköter kontakterna med hyresvärden och fixar med saker, så att det fungerar.
Evy Claesson Ericsson SD Evy har under nästan 2 decennier suttit i styrelsen för Ericsson Square Dancers. Hon har hela tiden varit mycket engagerad och drivande för att få olika saker – små som stora – genomförda i klubben. Hon har också under nästan 2 decennier omsorgsfullt jobbat med festivalen Ericsson Jamboree. Med sitt engagemang för klubben och ständiga strävan att skapa en ”klubbkänsla” bland medlemmarna är hon en ovärderlig tillgång för klubben.
Lars-Erik Morell Ericsson SD Lars Erik har under nästan 2 decennier varit klubbens kassör och haft god kontroll på ekonomin hela tiden. Han har också under nästan lika lång tid arbetat med festivalen ”Ericsson Jamboree”. Lars Erik har skrivit detaljerade instruktionsböcker i squaredans på svenska, från Basic till Advance, vilka kommit många till del. I många år har han även agerat instruktör på challenge-nivån. Han har länge varit aktiv i Motiv8’s samt har via olika forum ett brett kontaktnät inom squaredansen både i Sverige och utomlands.
Lars-Erik Svensson Ericsson SD Lars-Erik graduerades 1986 och blev sekreterare i Ericsson SD några år senare. Hans engagemang i klubben är något utöver det vanliga. Han lämnar aldrig något åt slumpen och hans noggrannhet håller ordning på resten av oss i styrelsen. Hans förmåga har ofta hjälpt klubben i förhandlingar om lokaler, både för kursverksamhet och för Ericsson Jamboree. Många år var han den som tog största ansvaret för ekonomi, administration och marknadsföring av Ericsson Jamboree vilket krävde många kvällstimmar.
Sun Town Square Dancers, Clear River Dancers, Präriefolket Standar som conventionarrangörer

 

Utmärkelser 2009

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Peter Myhr Tyresö SD Peter Myhr som är hängiven dansare och fotograf kom över en bok om modern squaredans i slutet av 1970 talet. Han stod med sin bok och läste innantill när han hösten 1978 startade den första kursen i Sverige, för 22 elever. Han var med och bildade Tyresö Square Dancers 1981, en av de första klubbarna. Jag, Sören, som nu är kassör i Tyresö SD var med den kurs som startade hösten 1981, och har sedan dess sett hur squaredansen har utvecklats under Peters ledning, och även sett hans engagemang och entusiasm för att lära ut dansen till sina nya elever. Han har fungerat som ”grand old man” och förmedlat sina dansare sin erfarenhet. Han har som första svensk callat på convention i USA för 3500 dansare, och fick kvitto på att det han gjort från boken stämde i verkligheten. Peter är sedan många år hedersmedlem i Tyresö SD för sina insatser, och vi vill nu förära honom squaredansens högsta utmärkelse, som vi tror han kommer att uppskatta mycket.
Leif Håkansson Ericson SD Leif Håkansson har med äkta engagemang på ett oförtröttligt och osjälviskt sätt verkat för squaredansen och för Ericson SD i mer än 25 år. Han har aktivt deltagit i klubbens utveckling, främst som instruktör och caller men också som styrelsemedlem och i festivalkommittén för Ericson Jamboree. Han anlitas även som uppskattad instruktör av andra klubbar i Stockholmsområdet. Han entusiasm och förmåga att på ett pedagogiskt sätt få fram duktiga dansare och få dem att tycka om dansen och vilja fortsätta år efter år är väldigt uppskattad. Leif Håkansson är enligt vår mening en i allra högsta grad värdig kandidat till Förbundets förtjänsttecken.
Lasse Olofsson Energy Squares Lasse Olofsson har under ett 20-tal år axlat ansvaret som ordförande i Energy Squares. Han har engagerat sig både lokalt och på förbundsnivå. Lars har inte avslutat sin gärning utan fortsätter att arbeta för squaredansens bästa till vår stora glädje. Även Förbundsstyrelsen nominerar Lasse till denna utmärkelse, främst för alla år han ”slitit sitt hår” för att få vår hemsida att fungera!
Hanna Tenenbaum Energy Squares Hanna Tenenbaum har verkat som caller och kursledare i mer än ett decennium i Energy Squares. Hon fortsätter att utveckla squaredansen i Skåne genom att hon håller callerkurser mm. vilket främjar tillväxten av callers/instruktörer inom squaredansen. Eftersom Hanna fortfarande är verksam som caller och kursledare samt instruktör för andra callers skall utmärkelsen ses som en bekräftelse på hennes insats för klubben och regionen.
Kjell Johansson Grums Squaredancers Kjell Johansson har varit ordförande i klubben i 15 år. Dessutom har han varit närvarande i 15 år under klubbens alla aktiviteter.
Gunilla Carlsson Grums Squaredancers Gunilla Carlsson har varit instruktör i 10 år samt styrelseledamot i 15 år. I Gunilla har vi också vår matansvariga under Allhelgona- och vårdanserna i 20 år. Det är tack vare Gunillas energi som Grumsklubben lever vidare.
Stefan Synnergren Energy Squares Stefan Synnergren var med och grundade Energy Squares på 1980-talet. Han engagerade sig i styrelsen som kassör och har utfört denna uppgift i det tysta under många år. Klubben hade säkert inte varit densamma utan hans insats. Han avgår nu som kassör men stannar kvar ännu en tid i styrelsen för att stötta oss andra.
Sigge Olofsson Jarlabanke SDC Sigge Olofsson har varit och är fortfarande en ovärderlig medlem i Jarlabanke Squaredansklubb. Han har uthålligt stått för klubbens kontinuitet. Även om han själv har avböjt ordförandeskap vid upprepade tillfällen, så har han trots detta varit klubbens emotionella ledare med ett starkt engagemang för och omsorg om både squaredansen och klubbmedlemmarna. Han har under de senaste sex åren varit klubbens kassör. Förutom att han har skött alla frågor som normalt åvilar en kassör har han på ett utomordentligt sätt sorterat och ställt i ordning tidigare ekonomiskt och administrativt material och bidragit till att utveckla funktionella rutiner för klubben. För oss som ny ordförande respektive sekreterare har Sigges administrativa och sociala insatser varit avgörande för den nya styrelsens möjligheter att driva klubbens verksamhet vidare. Vidare har han under många år systematiskt hållit i och utvecklat kontakten mellan Jarlabanke och andra squaredansklubbar både inom Stockholmsområdet och internationellt. Han har exempelvis i samarbete med andra klubbar anordnat träningsdanser och workshops på olika nivåer. När det gäller att engagera nya och lite mer erfarna klubbmedlemmar har han bidragit till att de kommit ut på olika sätt. Nyare medlemmar känner sig uppmärksammade och stöttade både på hemmaplan och när de är ”ute” på danser i andra klubbar genom den hjälp Sigge har erbjudit.
The Great Lake Dancers Standar som conventionarrangörer

 

Utmärkelser 2008

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Lillemor Schultz Peking Stars SDC Som mångårig ordförande i Peking Stars har Lillemor verkat för ett bra utbud av danser och kurser i klubben. Hon sprider glädje och har stimulerat till uppvisningar och andra aktiviteter för klubbens fortlevnad och utveckling.
Bengt Bula Eriksson ÖS-alliansen (Östergötland-Sörmland) Säger vi Bengt Eriksson vet inte alla vem vi menar men ”Bula” är en caller, välkänd både inom ÖS-alliansen, resten av riket samt internationellt. Han började calla redan 1986 och har sedan dess blivit känd som en duktig, positiv och inspirerande instruktör under alla kurser han drivit.
Thomas Bernhed Lerum samt Pingvinerna Thomas har callat och instruerat för vår klubb sedan slutet av 80-talet. Han är positiv, hjälpsam och kommer med många bra idéer, bl a har han satt ihop en film som bygger på foton från danser och fester under klubbens (Lerums) första 25 år. Utan sikte på personlig vinning har Thomas tagit fram ett squaredans-program, Square View, som ”alla” callers använder, även utanför rikets gränser. Flera år som kassör i SACT har gjort att ansvar för många seminarier hamnat på hans bord. Thomas har i många år varit med som arrangör av SNCC och callar B-C4. Lerum SD och Pingvinerna har nominerat Thomas Bernhed oberoende av varandra
Jessica Dhyr SAASDC En ung skojfrisk tjej blev invald som styrelsesuppleant för 10 år sedan. Hon har ju blivit äldre med tiden och det hela slutade med att hon blev vald till ordförande för Förbundsstyrelsen och nu är hon den som suttit näst längst på den stolen. Jessica har med kraft arbetat som ambassadör för squaredansen och under hennes tid som ordförande har tex samarbetet med SACT hamnat på stabil grund. Även kontakter med övriga europeiska förbund har vidgats. Som ordförande har Jessica fått oss andra att med glädje arbeta mot samma mål och vi har fått lära oss att Jessica alltid står fast vid sina beslut.
Ann-Margret Bratt SAASDC Efter att ha varit kassör i Sollentuna tog Ann-Margret på sig kassörsjobbet i Förbundet mitt under sittande stämma när det fattades ett namn för denna position. Vi andra i styrelsen visste inte mycket om Ann-Margret och definitivt inte vilken förstklassig pengavaktare vi fick. Ann-Margret har också haft ansvar för seminarier och är den som alltid ordnat våra styrelsemöten till bästa pris och plats. Efter hennes genomgångar på våra möten vet vi exakt hur det står till med Förbundets ekonomi.
Lock & Yellow Rock, Motala Standar som conventionarrangör 2008

 

Utmärkelser 2007

DIPLOM TILL:
Ingrid Rettby Näsbyparks Sdc Ingrid med sina 93 år är klubbens ärkeängel med en hjälpande hand, dansar A2 och har alltid en elegant uthållighet och ett vänligt och glatt sätt mot sina meddansare – aldrig kritisk. Dessutom, vid varje danstillfälle vackert ”dansklädd”, något som höjer squaredansns status. Ingrid betyder mycket för squaredansens profil såväl inom klubben som utåt mot allmänheten.
FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Axel Schneider Ocarina SDC Axel var med och startade klubben 1995 och varit ordförande över 10 år. Han har alltid ställt upp och ordnar både inför kurskvällar och klubbdanser. Gästande caller har alltid haft ett andra hem hos Axel.
Bente Olsen Salmon Town Dancers Bente startade klubben för 20 år sedan och har sedan dess verkat som dansledare/caller. Hennes entusiasm och pedagogiska utlärning har lett till att vi kan callen från alla vinklar till glädje för både nya och gamla dansare.
Salmon Town Dancers Klubben har under 20 år genom de glada ”laxarna” spridit glädje ute på danser.
Lena Duell Vinga YR I Lena har vi en dansare med gott humör och ett mycket smittande skratt. Ingen har undgått att höra henne. Under sin tid som kassör har Lena byggt upp rutiner för väl fungerande redovisning, vi har nu en klubb som vilar på stabil ekonomisk grund. Lena hade också huvudansvaret för ekonomidelen under convention 2005 och mallar för redovisning blev ett självklart mål för henne. Alla bör kunna grunderna i bokföring, tycker Lena, och bästa sättet för detta är utbildning. Alltså ordnade hon kassörkurser i Göteborg och Karlstad så alla intresserade fick en möjlighet att förstå. Vinga YR anser att Lena Duell är väl värd förbundets förtjänsttecken.
Bengt Geleff Vinga YR Bengt har sedan början av 80-talet lagt ner ett oerhört stort engagemang på squaredansen vad gäller både tid och ekonomi på att utbilda sig till ackrediterad caller coach och teacher för att sedan kunna utbilda callers här hemma. Han har arrangerat callerschools med andra internationella callers/terachers och utbildat många av våra idag verksamma callers. Bengt har haft många idéer under åren, tidigt kom förslag om ackreditering för callers, vilket vi så smått börjar mogna för nu. Har man som dansare haft Bengt som kurscaller har man inga problem ute på danserna. Vinga YR anser att Bengt Geleff är väl värd förbundets förtjänsttecken
Reino Duell Vinga YR Vem är han?

 • Han som ordnar folk till våra uppvisningar
 • Han som kokar kaffe varje gång vi har någon aktivitet i våra lokaler
 • Han som alltid är där för att skruva ihop bord och plocka fram stolar
 • Han som i många år varit aktiv i Dansrådet och fixar utflykter och lotterier
 • Han som ställer upp som ängel varje kurs och ger callern någon att hacka på
 • Han som målade våra lokaler när vi övertog dem i ett bedrövligt skick
 • Han som nu även börjat calla själv
 • Han som alltid är på gott humör
 • Han som alltid är där!

Jo, naturligtvis gäller detta Reino Duell! Vinga anser att Reino Duell är väl värd förbundets förtjänsttecken.

Marianne Hjelm Vinga YR Marianne, mycket mer än bara squaredansare. Hon är en stöttepelare för våra dansare, speciellt nybörjarna och har i många år varit kursvärd på dessa kurser. Hon har alltid tagit hand om våra nyaste dansare. Marianne har i många år varit ankaret i Dansrådet. Hon har dessutom varit drivande och genomfört änglakurser hos oss på Vinga och i andra klubbar. Genom alla sina år som sekreterare i förbundet SAASDC har hon visat ett stort engagemang med att få ut budskapet om squaredans. Hon har även varit en drivande kraft inom vett och etikettgruppen. Vinga anser att Marianne är väl värd förbundets förtjänsttecken.
Sjöbo Bears Standar som conventionarrangör 2007

 

Utmärkelser 2006

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Mayvor Högbacka Larsmo Squaredansare Som instruktör i föreningen i över 10 år har Mayvor inte sparat sig själv för att andra ska lära sig squaredans. Har alltid instruktörsmaterialet i förnämligt skick
Erling Rönnbacka Larsmo Squaredansare Erling har fungerat som ordförande och drivande kraft sen föreningen bildades. Som instruktör i över 10 år har Erling satsat både tid och egna medel för att andra ska lära sig dansa.
Roger Tjörnhed Vinga YR Roger har under sin tid som ordförande fått Vinga att utvecklas till en väl fungerande klubb med verksamhet söndagar till torsdagar i egna lokaler. Allmän fixare och grillmästare, pigg på nya idéer samt drivande kraft under hela conventionarbetet, gjorde sig känd som Poseidon. Callerpartner med allt vad det innebär
Ronneby SD Standar som conventionarrangör 2006

 

Utmärkelser 2005

DIPLOM TILL:
Eva Bromander Uppsala Viking SD Eva började dansa squaredans 1993. Ganska snart startade hon egna nybörjarkurser till bandspelare, det var mycket uppskattat och hon fortsatte att lära ut Mainstream. Eva har med stort engagemang ägnat all sin fritid åt squaredans och entusiasmerat många att börja dansa och även gå vidare i nivåerna. Hon har gjort oerhört mycket för att sprida kunskap om och glädje kring squaredansen. Eva är väl värd en utmärkelse för sitt arbete.
FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Ebba Carlqvist Squaredansklubben Seniorerna Ebba har varit ledamot i vår styrelse i 10 år, ett år som kontaktperson, sedan 7 år som ordförande och de två sista åren som klubbmästare. Dessförinnan suppleant i ett år. Under hennes tid har antalet medlemmar ökat från c:a 350 till drygt 500. Under sin långa tid som squaredansentusiast har Ebba lockat in många nya dansare genom pröva-på-danser och egna kurser. Ebba är initiativtagare till det organiserade samarbetet mellan de fyra seniorklubbarna i Stockholm som går under benämningen Fyrklövern. Hon har sedan starten varit ordförande i den gemensamma arbetsgruppen. Ett av resultaten av samarbetet har varit den välbesökta Stora Seniordansen. Sedan många år tillbaka har Ebba sett till att det dansas squaredans på hennes fjällresor till Årrenjarka. Vid drygt 80 års ålder anser nu Ebba att det är dags att lämna styrelsen.
Anne-Catherine Glimtoft Jörgen Glimtoft Ericssons SD Anne-Cathrine och Jörgen var den stora drivkraften att trots svårigheter starta och utveckla squaredansen i Sverige med egen dansstart 1976 i Sao Paolo. Start av första svenska squaredansklubben, Dune Dancers i SaudiArabien. Dansglädjen och engagementet att skaffa utrustning och lära fler att dansa. Drivkraft att starta och utveckla Ericssons SD, Start och drift av Ericsson Jamboree – Sveriges äldsta squaredansfestival som ännu är årlig.
Hélène Armfelt-Hansell The Great Lake Dancers Föreningsmeriter: Initiativtagare till klubben, utan Hélène – ingen klubb. Eldsjäl. Aktiv inom klubben sedan starten 1984. Utbildad squaredansledare 1980 blen hon klubbens första kursledare. Klubbordförande de första svåra åren, 1984-1989. Räddade säkert klubbens fortsatta existens då, för det var tal om att lägga ner den både 1985 och 1987. Insatser till squaredansens fromma: presenterat och introducerat squaredans i Jämtland. Mycket aktiv när det gällt att ”få ut” dansen i jämtländsk massmedia. Pådrivande vad gäller klubbens tidiga offentliga danser. Förslag till offentlig motivering: För att ha presenterat och introducerat squaredans i Jämtland, för att med envetenhet och övertygelse inspirerat till och genomdrivit bildandet av Jämtlands första squaredansförening, för att ha satt Jämtland på Sveriges squaredans-karta, för avgörande insatser vad gäller: The Great Lake Dance, The Great Lake Festival i Krokomshallen 1990 – 1995 och Convention 2003.
Sven Nilsson The Great Lake Dancers Föreningsmeriter: Sven var med och bildade klubben och gav den dess namn. Aktiv inom klubben sedan starten1984, dvs i 20 år. Ovärderlig för klubbens fortbestånd och medlemsantal genom att alltid stå till förfogande som kursledare (callerutbildad i SACT´s regi sommaren 1985). Insatser till squaredansens fromma: Sven har hållit kurser sedan klubben bildades, allt från Basic till A2. Är en boren pedagog av naturen och han har ett aldrig svikande tålamod när det gäller att om och om igen gå igenom ett call till det ”sitter”. Tvekar aldrig att under en träningskväll gå igenom ett call som trasslar, vare sig det är en eller flera som är osäkra. Alltid glad, alltid positiv, hur illa eleverna än dansar. Förslag till offentlig motivering: för beundransvärd och berömlig pedagogisk gärning under 20 års svåra och vanskliga lägen (= tröglärda squaredans-elever). Du har med en ängels tålamod lotsat den ena kursen efter den andra genom squaredansens blindskär och irrgångar och din pedagogiska storhet visas i all sin genialitet när det ”skitit sig” som allra värst under en kurstip och dansgolvet är näst intill ett enda kaos. Då ler du ditt mest charmerande leende och utbrister i ett vänligt och aldrig så övertygande: -Åh, vad det går bra! Ni är såå duktiga så!
Alf Glesing Vita Bergen Som uppskattande dansare vi kom på Att en gosse med energi en utmärkelse nu bör få För sitt storartade arbete inom Vita Bergen och alliansen Eken Han är inte den som tvekar att ge sig in i leken! Han samordnar kurser, handhar ekonomi Och fixar hemsidor och fester Han är en gosse med små, men tydliga gester Trygghet, pondus och respekt han inger Gör stort arbete bakom kulisserna som ingen ser Med en öppen famn för alla, med sitt stora leende Han har helt enkelt ett ljuvligt squaredansbeteende Där finns både humor och humör Tack kära AFFE för allt du gör! Helén Marie
Marine Ramsby Kungsbacka Square- och Rounddansklubb Vi vill ge en utmärkelse till allas vår eldsjäl Marine. Marine har, under 20 års tid, genom sitt engagemang, sin omtanke och otroliga glädje, samlat många nya och gamla till square-dansen. Med sin förmåga att entusiasmera och sitt pedagogiska sätt lära ut byggstenarna i dansen har hon lockat och fått många att känna glädje med Square-dans. Att Marine själv dansar i de högre programmen gör att callen lärs ut på ett långsiktigt sätt. Efter en kurs med Marine blir man sällan överraskad på dans då man fått öva callen både på avigan och rätan. Att Marine dessutom har en härlig sångröst har fått många att fortsätta med Squaredans
Vinga Yellow Rockers Standar som conventionarrangörer

 

Utmärkelser 2004

DIPLOM TILL:
Stefan Nordström Roden SD En alltid lika glad ängel som ger eleverna tid att tänka, är en drivande kraft för att klubben skall skötas på ett bra sätt och dessutom upplåter sitt hem till klubbens alla prylar
FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Lars Rawet Figure of 8 dancers En pålitlig och engagerad klubbmedlem som varit med från början?
Nilsowe Lovnér Sun Town SD Utan Nilsowes många frivilliga timmar hade inte Sun Town varit så synlig inom squaredansen. En god ambassadör för squaredansen.
Lars Jonsson Sun Town SD Är en uppskattad bussresearrangör, arbetar aktivt för alliansen och för att samarbetet mellan klubbarna i Värmland och Norge skall fungera på ett bra sätt
Åke Rönndal För många år inom Förbundet samt arbetet med Square-Info
Bosse Kronborg Björn Persson Anders Sjöberg Dessa tre har nominerats av SAASDC´s styrelse och får utmärkelsen för sitt arbete i Förbundet förutom arbete inom squaredansen på klubbnivå
Gemensamt till Sun Town Squaredancers Clear River Dancers Wolf Dancers Präriefolket Var sitt standar som conventionarrangörer

 

Utmärkelser 2003

DIPLOM TILL:
Hans Berggren Ekerö Square Dancers Under Hans kreativa ledning har klubben utvecklats till en levande squaredansklubb med omtyckt utbildningsverksamhet.
Ann-Mari Berggren Ekerö Square Dancers Ann-Mari har under ett antal år styrt ekonomin med strama tyglar. Hans och Ann-Mari är två entusiastiska och drivande squaredansprofiler på både klubb- och alliansnivå.
Reine Storberg Western Airport SD Populär klubbcaller med squaredanskurser 4-5 dagar i veckan.
FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Bent Olsson Christianstad Squaredancers Medlem i Förbundsstyrelsen (behövs det något mer för Bent?)
Ulla Sidholm Sollentuna Square Dancers Kassör i Sollentuna mer än 10 år, kassör i Förbundet mer än 10 år, kassör i Panther Squares. Att få människor att trivas har varit en av Ullas stora förtjänster.
Sivert Sidholm Sollentuna Square Dancers Under Siverts år som ordförande växte klubben till en av Sveriges största. Många har Sivert att tacka för att deras fritid berikats med glädje och gemenskap i squaredansens virvlar.
Håkan Sjö Larsmo Squaredansare Går in med själ och hjärta i alla sina förehavanden för föreningens och squaredansens väl.
Hans-Erik Bergström Bålsta Square Dancers Under årens lopp gett klubbens medlemmar gedigna kunskaper upp till och med A1. Håller sykurser och tillverkar danglers, ingår ständigt i den grupp som ställer upp och jobbar.
Monica Talerud Satellite Squaredancers En eldsjäl inom föreningens klubbverksamhet samt convention 2002.
Leif ”Snuffe” Ericsson Finnveden Square Dancers Har varit revisor, suttit i valberedningen,styrelsesuppleant, instruktör, vice ordförande, materialare, sekreterare, caller samt åter igen revisor. Utan Snuffe vet vi inte om klubben funnits idag.
Willy Simonsson Finnveden Square Dancers Innehar kassörsposten sedan klubbens bildades för 20 år sedan. Ställer upp i vått och torrt och tycker som instruktör om att testa nya kombinationer på oss.
Sten Axtelius Riverbend´s Square Dancers Både i styrelsearbete och som caller har han förmåga att balansera lustiga upptåg med allvar på ett underbart sätt.
Dora Nilsson Riverbend´Square Dancers Introducerade squaredans i Arboga 1981. Många har upplevt hennes dansglädje och hjälpsamhet ute på danser, speciellt nya dansare inom och utom klubben.
Ulla Karlsson Riverbend´s Square Dancers Hon har gjort stora insatser i det tysta, bl a i samband med gradueringar och avslutningar. Kallas ibland för klubbens mamma.
Rauni Jönsson Christianstad Utöver styrelseuppdrag är Rauni behjälplig vid klubbens arrangemang med tex förtäring och lotterier.
Asta Franzén Christianstad Utöver styrelseuppdrag är även Asta behjälplig vid klubbens arrangemang med tex förtäring och lotterier.
Great Lake Dancers Standar som conventionarrangör

 

Utmärkelser 2002

DIPLOM TILL:
Torbjörn Olsson Hamboringen Sqdancers Med tålamod och lugn lotsas de nya dansarna genom de grundläggande nivåerna.
Lizzie Johansson Dacke Square Dancers Kursledare och utbildningsansvarig, En helgo tjej med koll på läget?
FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Urban Danielsson Crazy Flutters Urbans har förmåga att entusiasmera andra, detta ger glada dansare som sprider glädje likt ringar på vattnet.
Christer Bern Hamboringen Sqdancers Klubbcaller och kursledare i snart 20 år
Karina Landgren Hamboringen Squaredancers Har tillsammans med Christer varit kursledare i snart 20 år och ansvarat för att squaredansen utvecklats i Karlskrona
Carl-Erik Calmhult Eskilstuna Con Amore Sedan minst 20 år varit klubbens instruktör och huvudcaller. Varit verksam inom klubbstyrelsen och Förbundet.
Vivi Calmhult Eskilstuna Con Amore Har sedan mer än 20 år ägnat nästan all sin fritid åt squaredansen på ett mycket engagerande sätt
Björn Andersson Jarlabanke SDC En av de drivande medlemmarna alltsedan klubben bildades. Björn har byggt ett nätverk till andra klubbar och callers samt verkar aktivt för spridning av squaredans.
Roger Jansson Västerås Square Mångårigt styrelsearbete. Roger ser dessutom till att vi lär oss squaredans på ett pedagogiskt och lugnt sätt.
Örjan Widmark Västerås Square Dancers I Örjan har vi haft en eldsjäl inom både styrelse- och instruktörsarbete under många år
Majken Axelssonn Västerås Square Dancers Mångårigt styrelsearbete. Majken har idéer som bla lett till trevliga fester, klubbdräkter samt stor gemenskap
Björn Eskilsson Västerås Square Dancers Mångårigt styrelsearbete i klubben. Han ordnar och fixar det mesta från tekniska anordningar till alliansens danslista.
Sven-Bertil Broby Mångårigt arbete inom squaredansen både på klubb- och förbundsnivå
Ekenalliansen Standar som conventionarrangör

 

Utmärkelser 2001

DIPLOM TILL:
Bo Wadén Roden SD Med sitt glada humör verkar Bosse för att sprida och lära ut squaredans samt ser till att allt fungerar
Else-Mari Wadén Roden SD Har ett brinnande intresse för squaredans och ordnar kurser och organiserar uppvisningar, allt för att sprida squaredans.
Nilsowe Lovnér Sun Town SD Ett inre och äkta engagemang för squaredans. Jobbar till 100% för klubbens och dansens positiva utveckling
Andrea Oxenstierna Näsby Park SDK Idérik och med otrolig energi har denna nu 91-åriga dam varit initiativtagare till bildandet och målmedvetet uppbyggande av vår klubb
Peter Kallträsk Jarlabanke SDC Lotsar med tålamod och humor klubbens nybörjare till goda dansare
FÖRTJÄNSTTECKEN TILL:
Lars Asplund
Motiv8´s
Mest känd för sitt mångåriga arbete inom de högre nivåerna säväl inom som utom Sverige
Leif Carlsson
Motiv8´s
Känd för sitt mångåriga arbete inom de högre nivåerna
”Kalle” Åberg
Skellefteå SD
Alltid först och sist i klubblokalen, klubbens ständige busschaufför och ofta på resa i Norrlands inland som squaredansledare
Ingvar Jönsson
Christianstads SD
Stöttar och hjälper nya dansare och caller, tappar aldrig sitt glada humör.
Lars Bernhed
Lerum SD
Drivande kraft inom klubben och känner stort ansvar för föreningsmedlemmarnas väl.
Ingrid Ahltoft
Ronneby SD
Bringat ordning i klubbens kassaarbete och infört nya rutiner i kassa och bokföring
Falu SD Standar som conventionarrangör

 

Utmärkelser 2000

Inger och Gösta Toreld Det behövs bara ett ord – Bödabaden
Ann-Marie och Gösta Neovius Mångårigt redaktörsarbete för Square-Info
Helsingborg SD Standar som conventionarrangör

Samtliga utmärkelser utdelade på initiativ av SAASDC:s styrelse