Utbildningar

– STYRELSEUTBILDNING
I Förbundets regi anordnas styrelseutbildning.
Om du är intresserad av denna utbildning, kontakta Anders Sjöberg på mail; anders.sj.gavle@telia.com
Normalt behövs minst 10 deltagare för att kursen ska genomföras.

Nästa styrelseutbildning blir lördag den 11 November 2017 i Täby.

– SLUG
(Squaredans Ledare Utbildning Grund)  är en tvådagars kurs som vänder sig till alla typer av squaredansledare:

 • callers
 • instruktörer
 • klubbordförande
 • styrelsemedlemmar
 • förtroendevalda

Kort sagt, alla som har någon form av ledande roll i en squaredansklubb.
Kursen är ett gemensamt projekt mellan SACT och SAASDC, men drivs av SACT
Ett utdrag ur kursplanen

 • Squaredansens historia
 • Ledaregenskaper, pedagogik
 • Klubbfrågor, etik, konflikthantering
 • Kunskapslistan
 • Grundläggande calling-metodik
 • Ljudteknik, scenframträdande
 • Praktiska övningar
 • Fyllig dokumentation

SLUG kursen arrangeras på begäran, klubbar kan anmäla sitt intresse av denna kurs till SACT eller SAASDC
SLUG ger grunderna för att delta i SACT Callerschool.