Dokument Stämman

Convention 2019 arrangeras den 18 – 21 april i Örebro

Här kommer dokumenten till årsstämman att laddas upp innan stämman. Dokumentationen omfattar årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, revisionsberättelse, propositioner och motioner med styrelsens kommentar.

Stadgar

Kallelse

Inför Förbundsstämman