Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Westernfestivalen/

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Western Airport Square Dancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
M
P
A1
A2
C1
C2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Christer Bern
Mathias Alfredsson
Mike Seastrom
Thomas Bernhed

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer