Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
25th Örebro Country Jamboree/Scenit Kulturhuset/Folkets hus, Järnvägsgatan 8

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Örebro Squaredancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
P
A1
A2
C1

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Ingvar Pettersson
Jack Borgström
Stefan Sidholm
Tomas Hedberg

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer