Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Välgörenhetsdans/Ekdalaskolan, Skolvägen 4

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Western Airport Square Dancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
M
A1
A2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Svante Jordeskog
Thomas Bernhed

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer