Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Dans för Carina/Amazon, Parkgatan 3

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Squaredansklubben Violen

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B*
P
A2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Fredrik Rosén
Krister Pettersson

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer