Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Masugnsdansen/Björndammens Masugn

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Squaredansklubben Violen

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
M
P
A1

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Gästcaller
Brian Hotchkies
Fredrik Rosén

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer