Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Septemberdansen/Drakenbergssalen, Lignagatan 8

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Squaredansklubben Seniorerna

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
A1
A2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Björn Jerneborg

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer