European Newsletter

European Newsletter är ett årligt nyhetsbrev som sammanfattar vad som hänt i de olika förbunden.
I detta brev har även Japan, Kina och Australien bidragit. God läsning!

http://Squaredans.se/newsletter/EuNewsletter2017.pdf