Annonsvilkor

Annonser och villkor

Sist ändrad
2014-08-20

 

OBSERVERA: Nya annonspriser att gälla from nr 1 – 2012.
 

Storlek Bredd Höjd Layout
Helsida 190 270 hel
Halvsida (delat horisontellt) 190 135 halv
Kvartssida (liggande) 190 65 kvarts
Kvartssida (stående) 90 135 kvarts
Måtten ovan avser original i A4-format, inklusive eventuell ram.

 

Pris för externa annonsörer
Storlek Priser SEK
Helsida 2 800:-
Helsida i färg 4 000:-
Halvsida 1 200:-
Halvsida i färg 2 000:-
Kvartssida 600:-
Kvartssida i färg 1 000:-

 

Reducerat pris för SAASDC-klubbar
Storlek Priser SEK
Helsida 1 800:-
Helsida i färg 2 500:-
Halvsida 750:-
Halvsida i färg 1 200:-
Kvartssida 300:-
Kvartssida i färg 500:-

 

Annonsen publiceras i pappersversionen av Square-Info och i tidningen på hemsidan.

Annonsmaterialet sänds elektroniskt i något av formaten .doc eller .docx(Word), .pdf (Acrobat) eller .ppt (MS PowerPoint).

Ang. färgannonser: Tänk på att bara omslaget är i färg.
Här frångås alltså principen ”kronologisk ordning” på flyers. Först till kvarn.

Annonser sändes till: Ing-Marie Lindh, Brygghusgatan 22, 724 81 Västerås
epost: ing-marie at squaredans.se (ersätt at med @)