Vår historia

Skövde Squaredancers

Hösten 2001 började tankarna på att starta en förening. Vi tog kontakt med
Svenska Squaredansförbundet, (SAASDC) för att få veta vad som krävdes av en
”riktig” squaredansförening. Vi träffades några personer och bildade en styrelse
för att  få fart på det hela, bl a att ta fram ett förslag till stadgar samt ansöka om medlemskap i SAASDC. I mars 2002 fick vi beskedet att vi godkänts.

2002 graduerades första gruppen på Aspö gård. Det var Norra Wadsbo som
ordnade så att vi fick en trevlig kväll. Tack för detta. 2003 ordnade vi själva vår
första graduering, som var i Horns bygdegård.

2005 fick vi äntligen igång en kurs med Pia Quist som caller. 2006 var det dax
för ytterligare ett gäng. Som sedan graduerades våren 2008.

Hösten 2009 startade vi en nybörjarkurs igen, där nu graduanterna från 2008
fick vara änglar för att få ihop en square. Graduering 2010 i Horns bygdegård.
Därefter har en graduering skett 2016.