Engage Marketing AB är en av Sveriges ledande aktörer inom byråval, både kommersiella och LOU-upphandlingar.

Det är många utmaningar som marknadsavdelningar står inför just nu. Komplexiteten i kommunikationen ökar, liksom bevisbördan och effektkraven. Detta samtidigt som budgetar minskar. Jag tror att engagemang är en viktig nyckel till framgång. Och för att få fullt engagemang behövs både rätt verktyg, metoder och leverantörer som hjälper vardagen likväl som de överblickande strategierna. Därför heter vi Engage Marketing.

Vi arbetar med handfasta metoder som ska leda till direkta besparingar, både i fråga om tid och pengar. Så att resurserna kan användas till att göra riktigt bra kommunikation som ger rejäl effekt. De fokusområden vi arbetar med är byråval, bättre samarbete med befintliga leverantörer och effektivisering av de interna kommunikationsprocesserna.

Engage Marketing har varit verksamt sedan 1999, och har under dessa år fått förtroende att arbeta med många av Sveriges största och mest välkända företag och dess marknadsavdelningar. Bolaget har högsta kreditvärdighet.