Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Tjejerna på Helens Loge/Helen Tronstads Loge

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Squaredansklubben Violen

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B*
B
M
P

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Helen Tronstad
Sandra Leidehall
Vainor Törnqvist Persson

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer