Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Klubbdans/Ystadgatan 53, Studiefrämjandet

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Energy Squares

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
P
A1
A2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Meddelas senare

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer