Danslistan 3.0

Nu är den nya danslistan lanserad.

Den har nya funktioner som underlättar sökning.

  • Man kan t ex söka på från och med datum, program och caller.
  • Möjligheten att även visa kurser och gps-koordinater i samma lista finns också.
  • Om det är gjort en ändring på en dans finns det en symbol som visar detta.
  • Söker du efter en kurs visas symbolen .

I samband med att nya danslistan lanseras behöver danserna överföras (migreras). Klubbarna är ansvariga för att uppgifterna är korrekta och att denna överföring(migrering) sker. Stoppdatum för denna möjlighet är 15 december. Efter detta datum sker automatisk överföring utan kontroll av om uppgifterna är korrekta. Frågor skickas till danslistan@squaredans.se

Tänk på att enbart överförda danser går att filtrera fram. Dvs enbart callers / nivåer från överförda danser kommer att finnas i dropdown-menyerna.