Historik

Cathrineholm squaredancers bildades 1986 och har varit aktiv i omgångar.
Klubben startades senast upp 2021 vid ett upptaktsmöte i november efter att ha varit vilande sedan 2015.

Under 2022 har en ny styrelse bildats vid årsmötet.
En del stadgar har reviderats och kursverksamhet har startats upp.

Medlemsantalet har ökat från 8 till 20-talet medlemmar. En hemsida har skapats och vi har genomfört flera danser med positiv respons.
Den årliga Catharinadansen har väckts till liv igen och i november 2022 kunde vi genomföra dansen med fyra square på golvet.

Vi samarbetar med studieförbundet ABF och dansar i deras lokal i Katrineholm på söndagar kl. 10.30-13.00 till vår klubbcaller Fredrik Rosén. Under 2022/2023 har 6 dansare graduerats.

Vi samarbetar även med andra klubbar i Sörmland och i år ska vi fira squaredansens dag tillsammans 25 augusti i Bettna.

Tidigare historik som har hittats

I begynnelsen (ht 1983) reste den legendariske Peter Myhr varje söndag till Katrineholm. I TBV: s regi undervisades i square dance, klubben hette/kom att heta Cross Trail.

1985 ordnades Convention i Katrineholm. Ett väl fungerande arrangemang genomfört av de 52 medlemmarna (varav ca 20 var ungdomar). Convention 1985 i Katrineholm drog 1939 dansare. Historieberättarna förtäljer inte hur många squaredansare det fanns i Sverige på den tiden.

1986 genomfördes en bussresa till England och strax därpå bildades Cathrineholm Square Dancers. Robert Björk pluggade/arbetade ett år i Katrineholm och engagerades som clubcaller.

CSD fick namnet från Cathrineholms gård vars ägare, Leif Gustafsson var medlem i klubben.

Klubbens klubbcaller Bengt ”Bula” Eriksson gick två callerkurser för att kunna bli en bättre skivproducent åt Sting Records. Detta var kanske obetänksamt, i alla fall hade Bula inte räknat med att lämna dansgolvet för att stå på scen som caller.
Talang och hårt arbete ledde i vart fall till att CSD hade tillgång till caller när Robert flyttade hem igen.

Den närbelägna squaredanceklubben i Norrköping knöt Bula till sig.
Det, skivproducerandet och Bulas civila jobb lämnade bara söndagarna kvar åt squaredance-kurser i CSD.

Klubben hade inga nybörjarkurser från 1988 och verkade i Katrineholm parallellt med Cross Trail. I Norrköping lade Bula ner själ och hjärta för squaredansen under åren 1988-2001.
Utan nybörjarkurser tynar squaredancetillvaron och våren 1994 avslutades alla kurser i CSD. Cross Trail hade sin sista nybörjarkurs i Katrineholm 1999.

Hösten 2001 inleddes ett samarbete mellan Agne Axelsson och Bula som resulterade i att det hölls dansträning i 5 år i Norrköping.
2005 drog vi igång en nybörjarkurs i Katrineholm med Bengt ”Bula” Eriksson som caller. 2007 försämrades Bulas hälsa och dansen ligger nere ett tag.
Fredrik Rosén håller i dansträningen under våren 2008.

Convention 2008 hölls i Motala. Bula var för första gången conventioncaller då han tidigare år varit ljudtekniker under några convention. Han mottog förtjänsttecken under convention 2008 med vitsorden ”känd som en duktig, positiv och inspirerande instruktör under alla kurser han drivit”.
Den 9/7 – 2008 avled Bengt ”Bula” Eriksson.
Ett par veckor senare anordnades en minnesdans för Bula där alla callers medverkade gratis och dansentréerna gick oavkortat till Cancerfonden.
Under hösten 2008 blev Ines Boche vår klubbcaller.