Dansföreningen Hörnet

Dansföreningen Hörnet är en ideell förening med squaredance som huvudintresse. Föreningen startade 1982 och har medlemmar som dansar på olika nivåer från B till C3b. Vi vill lära ut squaredans i olika nivåer genom kurser, samt genom tränings- och klubbdanser vidmakthålla och förbättra kunskapen. Vi är idag ca 30 medlemmar.


Föreningen är medlem i SAASDC (Swedish Association of American Squaredance Clubs), Västsam, en sammanslutning av squaredansklubbar i Västsverige. 


Vår klubbcaller heter Gunilla Hammarlund (tel och mail se styrelsen).

Ännu en webbplats hos Svenska Squaredansförbundet Webbplatser