Vad är Squaredans

Dagens Square Dance fick sitt genombrott i USA under 50-talet men har flerhundraåriga anor. Den bygger bland annat på danser som invandrare till USA hade lärt sig i sina respektive hemländer, många i Europa.

Till Sverige kom dansen i början av 80-talet och har sedan dess blivit mycket populär. Idag finns ca 120 klubbar i Sverige med totalt ca 4 250 dansare.

Square Dance dansas i grupper om åtta dansare, fyra damer och fyra herrar. Dansen startar med dansarna uppställda i en fyrkant, därav namnet på dansen. Denna leds av en caller, som ropar ut de olika callen (figurerna). Square Dance dansas i olika program. Man börjar med Basic, som är det första programmet och som består av 51 olika call.

Basic tar ca ett år att lära. Därefter kan man fortsätta hur långt som helst. Nästa program är Mainstream, som har ytterligare 17 call. De riktiga entusiasterna fortsätter med Advanced och Challenge med ytterligare turer.

Alla kan lära sig dansa Square Dance. Att dansen blivit så populär beror på att klubbarna drivs ideellt, att alla åldrar är välkomna att lära sig dansa, både ungdomar och pensionärer, några starkare drycker än kaffe förekommer inte. Klubbarna bjuder också på en trivsam tillvaro och ett gott kamratskap.

Det är också festligt vid många evenemang när dansarna har sina speciella kläder.

Om man lär sig Square Dance på en plats så kan man därefter besöka klubbar och danser över hela världen och med en gång kunna dansa där eftersom den dans som lärs ut är den samma på alla platser.

För klubbarna i Sverige finns en huvudförening, SAASDC, The Swedish Association of American Square Dance Clubs, se Internet-länken ovan. Här kan du lära dig mer om Square Dance fenomenet i Sverige. SAASDC ger ut SQUARE-INFO fyra gånger om året, en tidning som bland annat listar alla danstillfällen som ordnas av klubbarna och som är öppna för alla dansare.