Välkommen till Virtual Square Dances Sweden (VSDS)

Syftet med gruppen är att aktivera oss dansare inom SAASDC (och callers) under Corona Pandemin.  Danserna är online och leds av svensktalande caller och språket i gruppen är svenska.

VSDS finns huvudsakligen på Facebook.

De som är medlemmar i en klubb som är ansluten till SAASDC är varmt välkomna.

(Main language in this group is Swedish).

Eva Falk, Kerstin o Rolf Boettge, Kerstin Olsson o Leif ”Snuffe” Ericsson, Sigge Olofsson