Historik

Ronneby Square Dancers bildades hösten 1984 av en grupp personer som gick en studiecirkel hos Studieförbundet TBV för att lära sig square dance. TBV hade hyrt in Bo Egerland som instruktör.

Den första kursen i föreningens egen regi hölls våren därpå av Bo Egerland, då cirka tolv personer fick lära sig grunderna inom square dance. Bo Egerland är idag hedersmedlem inom föreningen och är fortfarande aktiv squaredansare. Denna nybörjarkurs togs sedan över av Leif Lindegren, som sedan blev föreningens ordinarie instruktör och caller. Kurserna hölls i Listerby Föreningsgård varje söndag och på onsdagskvällarna dansades det hemma hos Leif.

Den första dansfestivalen som vi var med på var Rosenbomfestivalen i Karlskrona och vårt första Convention var i Katrineholm 1985. Sommaren 1987 anordnade vi en egen dansfestival som pågick i tre dagar. Över 400 dansare kom och dansande i Ronnebys sporthall till callerna Jim Mayo (USA) samt Tommy Quaford (Sverige).

Leifs son Harry (Talle) åkte nu iväg till Stockholm för att gå en callerkurs. Efter kursen blev Harry föreningens caller och instruktör, vilket varade fram till våren 1989. Då togs nämligen beslutet att lägga ner föreningen på grund av låg medlemsaktivitet.

Hösten 1990 började en grupp gamla medlemmar, som fortfarande träffade varandra, att försöka få igång föreningens verksamhet igen. Detta lyckades inte förrän i januari 1991 då en nybörjarkurs startades i Ronneby Scoutkårs lokal och eftersom denna kurs började ett halvår efter normal starttid, hölls två kurstillfällen i veckan. Skälet till detta var för att hinna graduera nybörjarna innan Convention i Karlskrona det året. Detta lyckades och vi fick vara med på ett av de bästa Convention som har arrangerats i Sverige.

1993 bytte vi lokal till Villa Gymnastiken i Ronneby Brunnspark och där höll vi till fram till januari 1999, då kommunen sa upp vårt kontrakt. Därefter var vi i Vidablicks samlingslokal för att sedan flytta till Föreningarnas Hus hösten 1999. Våren 2001 bytte vi lokal igen och då till Ungdomens Hus, där vi fortfarande bedriver vår kursverksamhet.

2006 anordnade vi Convention här i lilla Ronneby. Det kom över 1300 dansare och hade trevligt till väldigt duktiga callers som Tony Oxendine, Jerry Story, Stefan Sidholm, Henrik ”Hedda” Nilsson, Krister Pettersson, Reine Hjärtström och Mathias Alfredsson.