Square Dance

Square Dance är en blandning av folkdanser från en mängd olika länder. De olika stegkombinationerna namngavs för att lättare kommas ihåg. En person utnämndes till caller och fick till uppgift att efter eget huvud ropa ut de olika stegkombinationerna (callen).

Hur dansar man?

Som namnet, Square Dance, säger så dansar man i ett rutmönster. Fyra par bildar en ruta som sedan upplöses i olika formationer.
Callerns uppgift är att, genom instruktioner, föra paren tillbaka till sina ursprungspositioner utan att dansrytmen bryts. Eftersom
dansens språk är internationellt, och utlärningen sker på samma sätt överallt, behöver man inte kunna kommunicera med någon
för att dansa tillsammans.

Varför dansar man?

Square Dance går ofta under benämningen ”motion för knopp och kropp”. Huvudet får sitt genom den koncentration och skärpa
som krävs och resten av kroppen motionerar på samma sätt som i övrig dans. Musiken är tillräckligt varierad för att tillgodose de
flesta smakriktningar. Country & Western varvas med Pop, Rock och gamla schlagers.

Kort sagt

Square Dance är dansformen där unga och gamla bokstavligen tar varandra i handen. Där stegen aldrig upprepas i samma ordning och där det inte spelar någon roll varifrån personen som bjuder upp dig kommer ifrån.