Dokument Stämman

Här kommer dokumenten till årsstämman att laddas upp efterhand, allra senast tre veckor innan stämmans datum.

Inför Convention 2018

Kallelse 2018

Stämmodeltagare_anvisningar

Stadgar_SAASDC (för referens)