Svenska Squaredansförbundet | Dokument Stämman

Dokument Stämman

Här kommer dokumenten till årsstämman att laddas upp efterhand, allra senast tre veckor innan stämmans datum. Dokumentationen omfattar årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, revisionsberättelse, propositioner och motioner med styrelsens kommentar.

Inför förbundsstämman 2018

Kallelse 2018

Stämmodeltagare_anvisningar

Stadgar_SAASDC (för referens)

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2019

Valberedningens förslag 2018

Proposition-1-Datum-för-förbundsstämma-2020 – Andra tagningen 2018

Proposition-2-Dokumentation-på-förbundsstämman, Andra tagningen 2018

Proposition-3-Förbundets-säte, Andra tagningen 2018

Proposition 4, Anslutning till Danssportförbundet och därmed RF (1)

Ekonomisk rapport

Förslag till resultatdisposition

Revisionsberättelse

Förslag till årsavgifter 2019

Budget 2019