Styrelse / Funktionärer

Ordförande/President
Annika Myhrberg
Stockholm
08-642 15 89
073-664 10 98
Vice ordförande/Vice president
Elinor Metsjö
Järfälla
070-526 96 87
Ekonomi/Treasurer
Lina Spong
Sala
070-363 51 48
Sekreterare/Secretary
Iris Åkerberg
Mariehamn
Åland
+358 457 5483433
Square-Info
Editor squaredance magasin
Ing-Marie Lindh
Västerås
070-798 29 87
Ledamot/Board member
Vakant
Ledamot/Board member
Mia Mutembei
Norrköping
070-391 99 54
Ledamot/Board member
Materialförvaltare/Material keeper
Nilsowe Lovnér
Kil
0708-52 11 49

Övriga funktioner

Revisor/Auditor
Ann-Sofie Svensson
Solna
08-730 10 78
070-58 18 061
Revisor/Auditor
Gunilla Jägdahl
Märsta
070-3782852
Revisorsuppleant/
Deputy Auditor
Anders Sjöberg
Gävle
026-652737
Valberedning/Election Committee
Jessica Dhyr
Skellefteå
Valberedning/Election Committee
Peter Johansson
Perstorp
Valberedning/Election Committee
Lizzie Johansson
Växjö
0470-625 55
Valberedning/Election Committee
Sammankallande
Jack Borgström
Stockholm
Materialförvaltare/Material keeper
Nilsowe Lovnér
Teknik/Technical support
Björn Mattsson
Ronneby
0733-770071