Styrelse / Funktionärer

Ordförande/President
Annika Myhrberg
Stockholm
08-642 15 89
073-664 10 98
Vice ordförande/Vice president
Elinor Metsjö
Bromma
070-526 96 87
Ekonomi/Treasurer
Lina Spong
Sala
070-363 51 48
Sekreterare/Secretary
Mia Mutembei
Norrköping
070-391 99 54
Square-Info
Editor squaredance magasin
Ing-Marie Lindh
Västerås
070-798 29 87
Ledamot/Board member
Kim Bergström
Mölndal
076-232 04 07
Ledamot/Board member
Rolf Boettge
Täby
070-6407699
Ledamot/Board Member
Lars Eriksson
Vetlanda
0383-161 87

Övriga funktioner

Revisor/Auditor
Ann-Sofie Svensson
Solna
08-730 10 78
070-58 18 061
Revisor/Auditor
Gunilla Jägdahl
Märsta
070-3782852
Revisorsuppleant/
Deputy Auditor
Anders Sjöberg
Gävle
070-441 10 26
Valberedning/Election Committee
Sammankallande
Jack Borgström
Stockholm
070-219 75 55
Valberedning/Election Committee
Jessica Dhyr
Skellefteå
Valberedning/Election Committee
Lizzie Johansson
Växjö
0470-625 55
Materialförvaltare/Material keeper
Nilsowe Lovnér
Kil
070-852 11 49
Teknik/Technical support
Björn Mattsson
Ronneby
0733-770071