Styrelse / Funktionärer

Ordförande/President
Jessica Dhyr
Norrbölegatan 58
931 37 Skellefteå
070-693 94 16
Vice ordförande/Vice president
Elinor Metsjö
Ekonomi/Treasurer
Annika Myhrberg
Havregatan 8
118 59 Stockholm
08-642 15 89
073-664 10 98
Sekreterare/Secretary
Iris Åkerberg
Norra Torpvägen 56
AX-22120 Mariehamn
Åland
+358 457 5483433
Square-Info
Editor squaredance magasin
Ing-Marie Lindh
Brygghusgatan 22
724 81 Västerås
070-798 29 87
Ledamot/Board member
Fia Norén
Mullbärsstigen 33
196 34 Kungsängen
070 2090255
Ledamot/Board member
Mia Mutembei
Lagergrensgatan 16
603 50 Norrköping
070-391 99 54
Ledamot/Board member
Materialförvaltare/Material keeper
Nilsowe Lovnér
Heimdalsvägen 5
665 33 KIL
0708-52 11 49

Övriga funktioner

Revisor/Auditor
Ann-Sofie Svensson
Huvudstagatan 1 C
171 44 Solna
08-730 10 78
070-58 18 061
Revisor/Auditor
Gunilla Jägdahl
Barrvägen 25
195 42 Märsta
070-3782852
Revisorsuppleant/
Deputy Auditor
Anders Sjöberg
S Köpmangatan 22 A
802 51 Gävle
026-652737
Valberedning/Election Committee
Peter Johansson
Perstorp
Valberedning/Election Committee
Sammankallande
Lizzie Johansson
Vallmästarevägen 91
35261 VÄXJÖ
0470-625 55
Valberedning/Election Committee
Fredrik Thyr
Härnösand
Materialförvaltare/Material keeper
Nilsowe Lovnér
Teknik/Technical support
Björn Mattsson
0733-770071