Beställningar

Squaredansförbundet har följande handböcker och artiklar till försäljning:

Kurshäften

Benämning Pris, kr/st
Basic på svenska 50
Mainstream på svenska (äldre utgåva) 15
Mainstream på engelska (äldre utgåva, men uppdaterad 2011) 25
Plus på svenska 35
Plus på engelska 30
Advance A1/A2 på svenska 100

 Övrigt

Benämning Pris, kr/st
Diplom med regler, per set – finns för gratis nerladdning på hemsidan Gratis på hemsidan
Conventionbadge 40
10-, 20-, eller 30-års badgar 30
CD-skiva, Introduktion till squaredans Gratis

Porto och emballage:

Till ovanstående priser tillkommer kostnader för emballage och porto. Det underlättar om beställningarna kan samordnas genom instruktör eller klubbfunktionär.

Beställning sänds till:

Björn Persson
Stenkastgatan 11
421 72 Västra Frölunda

Mail: nallepe@squaredans.se eller nallepe0510@gmail.com

Vi ber er att primärt sända beställningarna via mail.