Utbildningar

ÖNSKEMÅL OM UTBILDNING 2024

Anmäl till: rolf@squaredans.se

Följande utbildningar erbjuds:

 • Instruktörskurs till inspelat material är planerad att hållas helgen den 19 – 20 oktober 2024 i Täby norr om Stockholm med Thomas Bernhed och Sten Götharson som kursledare.
  • Kursinfo: Lär dig leda en kurs eller dans till inspelat material! Thomas Bernhed och Sten Götharson lär dig det du behöver kunna för att hålla i kurskvällar hemma i din egen klubb. Till din hjälp har du inspelat material, dataprogrammet SqView, och mikrofon och högtalare förstås. Målsättning: Efter genomgången kurs skall du kunna leda en kurs eller dans till inspelat material.
   Alla kursdeltagare kommer praktiskt att:

   • öva på att dansa till inspelat material
   • sköta dator vid dans
   • lära ut ett, för de övriga, okänt call
   • diskutera de frågor som uppstår vid dans och utlärning
 • Styrelseutbildning med Anders Sjöberg, Gävle som kursledare.

         Utbildningen omfattar i huvudsak  följande:

  • Föreningsjuridik – ansvarsfrågor, stadgar mm
  • Mötesteknik – hur man fattar beslut mm
  • Rollfördelning – vem gör vad i en förening
  • Nomenklatur – förklaring av vanliga begrepp inom föreningsverksamhet
 • Teorikurs med Sten Götharsson, Göteborg som kursledare.
  • Det här är en kurs som passar för dig som har graduerat och vill få en djupare och bredare kunskap om olika termer och uttryckssätt inom squaredansen.
  • Den innehåller bl.a namn på formationer, grupperingar och regler såsom Same Position Rule, Facing Couples och Ocean Wave Rules med praktiska visningar. Förklarar olika roller i en formation, handhållning, hur squaren andas, delar av ett call s.k Fractions och mycket annat.
  • Kom och få svar på alla frågor du inte vågar, eller hinner ställa till din kursledare. Kurslängd ca 2,5 timmar inklusive fikapaus. Kursen avslutas med en fråge- och diskussionsstund.