Utbildningar

ÖNSKEMÅL OM UTBILDNING 2023

Anmäl till: rolf@squaredans.se

Önskar din klubb arrangera:

 • Styrelseutbildningen med Anders Sjöberg, Gävle som kursledare?
  • Instruktörskurs till inspelat material med Thomas Bernhed och Sten Götharson som kursledare? Kursinfo: Lär dig leda en kurs eller dans till inspelat material! Thomas Bernhed och Sten Götharson lär dig det du behöver kunna för att hålla i kurskvällar hemma i din egen klubb. Till din hjälp har du inspelat material, dataprogrammet SqView, och mikrofon och högtalare förstås. Målsättning: Efter genomgången kurs skall du kunna leda en kurs eller dans till inspelat material.
   Alla kursdeltagare kommer praktiskt att:
  • öva på att dansa till inspelat material
  • sköta dator vid dans
  • lära ut ett, för de övriga, okänt call
  • diskutera de frågor som uppstår vid dans och utlärning

Webbinarium om årsmöte på distans

Det är många som funderar på hur årsmötena ska genomföras i år när vi avråds från att hålla dem fysiskt. Därför hölls ett webbinarium den 16:e februari 2021 där vi gick igenom olika sätt att hålla årsmöten på distans (skriftligt, per telefon och digitalt), gav lite tips på vägen och gjorde en teknisk genomgång av webbmötesverktyget Zoom.

Här finns presentationerna från webbinariet:

Presentation – årsmöte på distans

Presentation – Zoom

Här finns webbinariet i sin helhet:

Webbinarium om årsmöte på distans