Svenska Squaredansförbundet | Utbildningar

Utbildningar

– STYRELSEUTBILDNING
I Förbundets regi anordnas styrelseutbildning.
Om du är intresserad av denna utbildning, kontakta Anders Sjöberg på mail; anders.sj.gavle@telia.com
Normalt behövs minst 10 deltagare för att kursen ska genomföras.