SAASDC

SAASDC har som målsättning att verka för ökat intresse och kunskaper om modern squaredans, kamratskap och förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer såväl som ett gott samarbete med närliggande organisationer.

Exempel på saker som förbundet gör för att realisera målsättningen är att årligen vara medarrangör vid Convention och Seminariet, ge ut tidningen Square-Info, tillhandahålla en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksam och stå för avtal med STIM.
Se ”Statistik” för att få mer information om antalet klubbar och deras medlemmar.

Adress:
Svenska Squaredansförbundet, SAASDC
c/o Annika Myhrberg
Havregatan 8
118 59  Stockholm

PlusGirokonto: 82 54 68 – 2

IBAN: SE39 9500 0099 6042 0825 4682
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Organisationsnummer: 814801 – 2373