Seminarium

16-17 November 2019 samlades vi på Stora Brännbo i Sigtuna för ännu ett Seminarium.

Temat var ledarskap och gruppdynamik med utgångspunkt från squaredansens värld men även med inslag av andra erfarenheter. Jack Borgström höll i trådarna.

Vi pratade bl.a om

  • Att vara ledare i idéell organisation
  • Hur skapar vi effektiva grupper/team?
  • Konflikthantering – det viktigaste en ledare har att hantera för att skapa bra grupper

Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon i Seminariegruppen
seminarie@squaredans.se

Helen Tronstad, SACT, Martin Jansson, SACT,
Fia Norén, SACT och SAASDC, Nilsowe Lovnér, SAASDC

Inbjudan_seminariet 2019_program SquareInfo         

Blankett för ansökan om resebidrag


Dokumentation från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag