Seminarium

Seminariet är ett samarrangemang mellan SAASDC och SACT.

 

Dokumentaton från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag

Blankett för ansökan om resebidrag

Seminariet genomfördes den 12-13 november 2016 och seminariegreuppen bestod av:

SAASDC
Gunnar Bodmar
Göran Wetterqvist
Fia Norén
Tommy Hansson

SACT
Lee Jonsson
Leif Snuffe Ericsson