Seminarium

Nu är det dags att träffas igen!

16-17 November 2019 samlas vi på Stora Brännbo i Sigtuna för ännu ett Seminarium.

Temat för årets Seminarium är ledarskap och gruppdynamik med utgångspunkt från squaredansens värld men även med inslag av andra erfarenheter. Under helgen kommer vi att diskutera flera ämnen med anknytning till temat.

Den som kommer hålla i den röda tråden är Jack Borgström som många känner som en av Sveriges populäraste caller, men han är inte bara det, utan bl a arbetar han med ledarskap och utveckling den tid han inte ägnar åt squaredans.

Vi kommer bl a prata om

  • Att vara ledare i idéell organisation
  • Hur skapar vi effektiva grupper/team?
  • Konflikthantering – det viktigaste en ledare har att hantera för att skapa bra grupper

Ta gärna med exempel på utmaningar ni mött när det gäller ledarskap och olika typer av konflikter. Även exempel på bra eller mindre bra grupper ni varit en del av. Exemplen behöver inte vara från squaredansvärlden.

Nyfiken squaredansare? Vill DU vara med och utveckla squaredansen? Kom till Seminariet, till för alla inom squaredansen.

Sista anmälningsdag är 15 september så vänta inte med din anmälan.
Anmäl dig till seminarie@squaredans.se

Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon i Seminariegruppen

Helen Tronstad, SACT, helen.tronstad@gmail.com
Martin Jansson, SACT, baatslycke@hotmail.com
Fia Norén, SACT och SAASDC, fia@squaredans.se
Nilsowe Lovnér, SAASDC, nilsowe@squaredans.se

Välkommen!    

Inbjudan_seminariet 2019_program SquareInfo         

Blankett för ansökan om resebidrag


Dokumentation från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag