Svenska Squaredansförbundet | Seminarium

Seminarium

Seminarium planeras att genomföras under hösten 2019. Det är ett samarrangemang mellan SACT och SAASDC.

Seminariegruppen:
Lee Jonsson, SACT
Helen Tronstad, SACT
Fia Norén, SACT & SAASDC
Nilsowe Lovnér, SAASDC
Tommy Hansson, SAASDC

 

Dokumentation från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag

Blankett för ansökan om resebidrag