Seminarium

Vi planerar för ett nytt seminarium som preliminärt ska äga rum hösten 2023.


Dokumentation från seminariet 2016

Behålla dansare – tankar kring medlemsvård

Historik

Information om resebidrag