Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Convention 2021/Halmstad Arena

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Salmon Town Dancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
M
P
A1
A2
C1

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Lokala callers
Bronc Wise
Fredrik Einarsson
Jörgen Höjer
Leif "Snuffe" Eriksson
Nils Trottman
Sven-Olle Svensson
Sören Lindegaard

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer