Dokument Stämman

Här kommer dokumenten till årsstämman att laddas upp efterhand, allra senast tre veckor innan stämmans datum.

Inför Convention 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Stammodeltagare_anvisningar

Stadgar_SAASDC (för referens)

Dagordning Förbundsstämma

Verksamhetsberättelse 2016

Proposition 1 – Datum för förbundsstämma 2020
Proposition 2 – Dokumentation på förbundsstämman
Proposition 3 – Förbundets säte
Proposition 4 – Anslutning till DSFoch RF


Motion från Pingvinerna
Svar på motion från Pingvinerna 2017

Motion Präriefolket 2016-03-20 Årets Basic Caller
Svar på motion Årets Basic-caller-instruktör

Ekonomisk rapport 2016

Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Valberedningens förslag 2017