Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
CONVENTION 2023/Halmstad Arena

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Salmon Town Dancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
M
P
A1
A2
C1

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Fredrik Einarsson
Jan Kador
Jörgen Höjer
Leif "Snuffe" Eriksson
Nils Trottman
Sven-Olle Svensson
Sören Lindergaard

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer