Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Julfest/Bygdegården, Bygatan 1

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Borås HG Squaredancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B*
B
M
P
A1

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Lasse Eriksson
Leif "Snuffe" Eriksson

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer