Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Stora Bålstadansen/Västerängsskolan

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Bålsta Square Dancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B*
B
M
P
A1
A2
C1

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Janne Wiklund
Stefan Sidholm
Sven Andreason

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer