Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Örebro Jamboree /Radiatorvägen 7

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Örebro Squaredancers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
M
P
A1
A2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Kaj Wikholm
Roger Florén
Tomas Hedberg

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer