Likabehandlingsplan

Förbundsstyrelsen har antagit denna likabehandlingsplan 2024-01-20.

Likabehandlingsplan