Dokument Stämman

Convention 2019 arrangeras den 18 – 21 april i Örebro

Här finns dokumenten till årsstämman. Dokumentationen omfattar dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och motioner med styrelsens kommentar.

Stadgar

Kallelse

Inför Förbundsstämman

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsplan för 2020

Ekonomirapport 2018

Revisionsberättelse 2018

Budget 2020

Valberedningens förslag 

Motion från Violen, Slow Basic

Förbundets svar på Violens motion om Slow Basic