Dokument Stämman

Convention 2022 arrangeras den 4-6 juni i Flen. Förbundsstämman kommer att ske fysiskt den 5 juni.

Dokumenten till förbundsstämman 2022 laddas upp tre veckor före stämman. Dokumentationen omfattar dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och motioner med styrelsens kommentar.

Information

Inför stämman

Stämmohandlingar

Stadgar

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsplan för 2023

Ekonomirapport för 2021

Förslag till resultatdisposition

Revisionsberättelse för 2021

Budget för 2023

Förslag till årsavgifter 2023

Valberedningens förslag

Det har inte inkommit några motioner till årets förbundsstämma. Inte heller föreligger det några propositioner från styrelsen.