Dokument Stämman

Convention 2021 skulle ha arrangerats den 11-13 juni i Halmstad men är nu inställd. Förbundsstämman kommer att ske digitalt den 12 juni.

Dokumenten till förbundsstämman 2021 laddas upp tre veckor före stämman. Dokumentationen omfattar dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och motioner med styrelsens kommentar.

Det kommer även ett dokument som berättar hur man går tillväga med att koppla upp sig och vad man ska tänka på inför stämman.

Information

Inför stämman

Lathund Zoom

Stämmohandlingar

Stadgar

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsplan för 2022

Ekonomirapport för 2020

Förslag till resultatdisposition

Revisionsberättelse för 2020

Budget för 2022

Förslag till årsavgifter 2022

Valberedningens förslag

Det har inte inkommit några motioner till årets förbundsstämma. Inte heller föreligger det några propositioner från styrelsen.