Dokument Stämman

Convention 2024 arrangeras den 7-9 juni i Sigtuna. Förbundsstämman kommer att ske fysiskt den 8 juni kl. 9.00-11.00. Plats: Sigtunastiftelsen, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Dokumenten till förbundsstämman 2024 laddas upp tre veckor före stämman. Dokumentationen omfattar dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och motioner med styrelsens kommentar.

Information

Inför stämman

Stämmohandlingar

Stadgar

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2023 

Verksamhetsplan för 2025

Ekonomirapport för 2023

Förslag till resultatdisposition

Revisionsberättelse för 2023  

Budget för 2025

Förslag till årsavgifter 2025

Valberedningens förslag

Motion 1 ”Hörselhjälpmedel” inkl. styrelsens svar

Motion 2 ”Minskade kostnader” inkl. styrelsens svar

Motion 3 ”Reklam” inkl. styrelsens svar

Uppdaterad 2024-05-18