Dokument Stämman

Convention 2023 arrangeras den 19-21 maj i Halmstad. Förbundsstämman kommer att ske fysiskt den 20 maj.

Dokumenten till förbundsstämman 2023 laddas upp tre veckor före stämman. Dokumentationen omfattar dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och motioner med styrelsens kommentar.

Information

Inför stämman

Stämmohandlingar

Stadgar

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsplan för 2024

Ekonomirapport för 2022

Förslag till resultatdisposition

Revisionsberättelse för 2022 – uppdat 230517 med påskriven version

Budget för 2024

Förslag till årsavgifter 2024

Valberedningens förslag – uppdat 230517 med sekreterare nr 2 till podiet

Motion 1 (Salmon Town) inkl. styrelsens svar

Motion 2 (Violen) inkl. styrelsens svar

 

Motioner som ska behandlas på förbundsstämman inlämnas senast
– 31 januari om det gäller stadgeändring
– tio veckor före stämman om det gäller allmänna ärenden