Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Årsmöte/Surte Kulturhuset

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Surte Swingers

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B
M
P

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Mari-Ann Kjellberg

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer