Vad vill du prenumerera på ?

Ändringar på DENNA dans
Vårens ungdomsdans/Vena bygdegård (Kristdalavägen 10)

Danser som publiceras/ändras med DENNA klubb som ägare
Buffalo squares

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA nivåer dansas
B*
B
M
P
A1
A2

Danser som publiceras/ändras där DENNA/DESSA callers callar
Kim Bergström
Ronja Höjer

Adress som infon skall sändas till :

Visa dina befintliga prenumerationer