Svenska Squaredansförbundet | Convention

Convention

Convention 2018 arrangeras den 1 – 3 juni i Borås. Mer info finns på convention2018.se

Vi har nu också överenskommit med arrangörer för både 2019 och 2020. Datum för dessa arrangemang är inte helt fastställda varför vi återkommer med detta senare.

Europaconvention 2018 hålls i Amsterdam. För mer info se http://www.europeanconvention2018.nl/

För 2020 har de Europeiska förbunden beslutat att Europaconvention skall hållas i Sverige. Det innebär vår nationella convention också kommer att vara en Europaconvention.

Mot bakgrund av detta blir nästa möjliga tillfälle för att ansöka om convention år 2021. För mer information om vad en ansökan ska innehålla kontakta info@squaredans.se