Conventiongrupp

För att underlätta och stödja intresserade  klubbar att arrangera framtida Convention har SAASDC:s styrelse beslutat att bilda en conventiongrupp som handhar vissa gemensamma arbetsuppgifter. Gruppen kommer för varje arrangemang att skapa en erfarenhetsbas som ökar för vart arrangemang.  Detta kommer också att innebära att risken för misstag minskar samt att det blir en mera enhetlig kommunikation med styrelsen i SAASDC.

Gruppen bör tidigt ha kontakt med arrangerande klubb och ta en diskussion med klubben om vem som gör vad och hur framtida kontakter mellan gruppen och klubben skall ske.

Meningen är att gruppen skall bistå klubben och att arrangerande klubben har ansvaret för arrangemanget.

Kontakt med gruppen kan ske direkt eller via email convgrupp@squaredans.se.

Gruppens medlemmar för Convention 2024 är:

Mia Mutembei

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 200913_IngMarieLindh_6318m.jpg Ing-Marie Lindh

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är AnnikaM.jpg Annika Myhrberg

 Björn Mattsson (IT)