Svenska Squaredansförbundet | Ansökan

Ansökan

1 Ansökan om Convention

Ansökan om Convention ställs till styrelsen för Svenska Squaredansförbundet. Till ansökan skall vara fogat en plan enligt punkt 3 nedan över genomförandet och en budget enligt punkt 4.

2 Beslut om conventionarrangör

Förbundsstyrelsen utser arrangerande klubb.

3 Plan för Convention

Planen skall innehålla:

  • Tidpunkt för Convention
  • Plats för Convention
  • Beskrivning av danshallar och övriga lokaler med bland annat angivande av tillåtet antal personer i lokalen och bedömt antalet dansare som ryms
  • Plats för Förbundsstämma på cirka 170 personer
  • Dansprogram (nivåer)
  • Planerade antal caller, om möjligt också namnförslag
  • Budget
4 Budget

Klubben skall lämna en budget. Budgeten skall innehålla samtliga beräknade inkomster och utgifter. Conventiongruppen hjälper er gärna med att ta fram en att upprätta en budget.

5 Samarbete

Om flera klubbar samarbetar om att arrangera Convention skall detta tydligt framgå i ansökan samt ansvarsfördelningen mellan klubbarna.

6 Tidpunkt för Convention

Convention skall förläggas till helg mellan 1 maj och 30 juni. Undantag från denna tidsperiod kan göras av förbundsstyrelsen, om särskilda skäl föreligger.  Omfattningen av convention bör vara tre dagar.

7 Förbundsstämma

Förbundsstämma anordnas under helgen, mötet skall vara tillgängligt för alla klubbmedlemmar. Lokalen skall vara anpassad till drygt 170 sittande personer.

8 Lokaler

Minst tre danshallar skall finnas, den största av dessa skall rymma det budgeterade antalet dansare.  I övrigt skall det finnas 5-10 mindre rum samt toaletter och omklädningsrum.