Annonsvillkor

Annonser och villkor

Sist ändrad
2019-02-05

Storlek                     Bredd Höjd Layout
Helsida 190 270 hel
Halvsida (delat horisontellt) 190 135 halv
Kvartssida (liggande) 190 65 kvart
Kvartssida (stående) 90 135 kvart
Måtten ovan avser original i A4-format, inklusive eventuell ram.
Pris för externa annonsörer
Storlek Priser SEK
Helsida 2 800:-
Helsida i färg 4 000:-
Halvsida 1 200:-
Halvsida i färg 2 000:-
Kvartssida 600:-
Kvartssida i färg 1 000:-
Reducerat pris för SAASDC-klubbar
Storlek Priser SEK
Helsida 1 800:-
Helsida i färg 2 500:-
Halvsida 750:-
Halvsida i färg 1 200:-
Kvartssida 300:-
Kvartssida i färg 500:-
Annonsen publiceras i pappersversionen av Square-Info och i tidningen på hemsidan.

Annonsmaterialet sänds elektroniskt i något av formaten .doc eller .docx(Word), .pdf (Acrobat) eller .ppt (MS PowerPoint).

Ang. färgannonser: Tänk på att bara omslaget är i färg.
Här frångås alltså principen ”kronologisk ordning” på flyers. Först till kvarn.

Annonser sändes till epost: ing-marie at squaredans.se (ersätt at med @)