Redaktörens spalt

Lite förtydliganden:

  • Distribution av Square-Info sker direkt till den enskilde medlemmen. Klubben registrerar adresserna på hemsidan efter inloggning.
    Tidningen finns även tillgänglig på hemsidan. Vill du ha ett mail när denna finns tillgänglig – be klubben registrera din mailadress i adressregistret.
    Förbundet fakturerar klubbarna en portokostnad på 32 kr/år för varje papperstidning.
  • Alla delar i tidningen utom omslaget är i svartvitt.
  • Dessutom vill jag be er tänka på att små plottriga bilder (tex. ”Clip-art bilder” som gubbar osv.) kan vara svåra att få snygga i tryck.