Utgivningstider

Respektera stopptiderna för varje nummer
Målsättningen är att tidningen ska komma ut i tid, därför är deadline viktig.

Observera att samma datum gäller för Danslistan.
Vid detta datum kopieras Danslistan från nätet och pappersversionen skapas.

Kommande nummer

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Deadline för material

1 februari

15 april

1 augusti

15 oktober

Distribueras vecka

11

21

37

47