Rekryteringsstöd

Vi vill alla att fler ska börja dansa squaredans. Förbundet har avsatt pengar i budgeten för att främja positiv utveckling genom gränsöverskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser.

Marknadsföring är viktigt och allt som utvecklar squaredansen i positiv riktning är bra. Det har förbundsstyrelsen tagit fasta på och avsatt pengar i budgeten för rekryteringsstöd. Har er klubb eller klubbsamarbete någon idé kring hur ni vill verka för positiv utveckling så är ni välkomna med er ansökan.

Den ska innebära en positiv utveckling för squaredansen tack vare gränsöverskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser. Det ska vara en skriftlig ansökan som skickas in underskriven, eller på annat sätt godkänd av klubbens eller klubbarnas ordförande. Ansökan ska innehålla en skriftlig redogörelse kring idéen, hur mycket pengar ni ansöker om och hur de ska användas. Den ska också innehålla ett redovisningsdatum senast en månad efter genomförd aktivitet.

Är du en utvecklare för framtiden? Då är det dags att skicka in din ansökan till styrelse@squaredans.se

Alla ansökningar kommer att behandlas löpande av styrelsen.