European Newsletter

European Newsletter är ett årligt nyhetsbrev som sammanfattar vad som hänt i de olika förbunden.
God läsning!

http://squaredans.se/european-newsletter-2018/