European Newsletter

European Newsletter är ett årligt nyhetsbrev som sammanfattar vad som hänt i de olika förbunden under året.

Nu har 2020 års nyhetsbrev kommit. God läsning!

European Newsletter 2020

Tidigare års nyhetsbrev:
European Newsletter 2019
European Newsletter 2018