European Newsletter

European Newsletter är ett årligt nyhetsbrev som sammanfattar vad som hänt i de olika europeiska förbunden under året.

Nu har 2021 års nyhetsbrev kommit. God läsning!
European Newsletter 2021

Tidigare års nyhetsbrev:
European Newsletter 2020
European Newsletter 2019
European Newsletter 2018