SquareO

Efter ett gemensamt beslut av SAASDC och SACT inrättas här i Sverige ännu en ombudsman (bestående av flera personer), denna  gång inom squaredansvärlden. Som andra ombudsmän är även denna (i fortsättningen  benämnd SquareO) till för medlemmarnas bästa. Även inom vår squaredansvärld kan  det hända att man som medlem i en klubb, eller riksorganisation hamnar i en konflikt  som upplevs som olöslig. Fr o m nu finns en oberoende instans för att bistå vid sådana konflikter.
Alla inom SquareO har tystnadsplikt när det gäller de ärenden som anmäls till oss och diskuteras enbart med inblandade personer.
SquareO skall vara ett rådgivande bollplank vid ev konflikter mellan olika konstellationer  av kategorierna enskild medlem/medlemmar – klubbstyrelse – instruktör – ev. allians –  SAASDC eller SACT. Du som enskild medlem kan alltså vända dig till SquareO när du  upplever ett behov av råd och vägledning från en utomstående, opartisk instans för  att komma vidare i en låst konflikt.
Här kommer utdrag ur de riktlinjer vi kommer att arbeta efter:

  • Inblandade parter har på egen hand försökt lösa konflikten innan SquareO kontaktas.
  • SquareO har ingen uppsökande verksamhet, ärenden anmäls till dem.
  • Anmälan till SquareO skall vara skriftlig på Blankett.
  • Anonym anmälan behandlas inte.
  • SquareO bekräftar mottagandet av anmälan omedelbart. Senast en månad efter kontakt lämnas förslag till lösning, alternativt önskan om ytterligare uppgifter. SquareO lämnar skriftligt svar.
  • SquareO arbetar under tystnadsplikt. Ingen rapporteringsplikt till styrelserna men väl möjlighet att informera och använda styrelserna som bollplank. Detta sker i så fall utan att namnge inblandade personer.
  • SquareO har inga befogenheter att beordra någon, utan bygger på att SquareO ger rekommendationer.
  • SquareO skall vara till för alla – enskilda dansare, caller, klubbar. Däremot tas inte privata konflikter utanför dansen upp.
  • Arbetet sker med sikte på en lösning där alla inblandade blir nöjda och fortsätter sitt engagemang inom squaredansvärlden.
Frågor rörande SquareO skickas till squareo@squaredans.se.
E-mailet vidarebefordras till samtliga Square-ombudsmän/kvinnor.

Inger Toreld, Marianne Hjelm och Christina Holopainen

Inger Toreld

Foto Erik Nyberg

 MarianneH christinaH