Vill påverka squaredansens framtid?

Valberedningen tar tacksamt emot förslag till nästa års förbundsstämma.
Skicka förslagen till ….