Monthly Archives: juni 2020

European Convention

Nu är det släppt! European Square and Round Dance Convention anordnas i Wien 8-10 juli 2022
Se mer info: www.european-convention2022.eu/


Delegatanmälan

Glöm inte att anmäla era delegater till stämman! Härmed kallas ni till SAASDCs Förbundsstämmalördagen den 4 juli 2020 kl. 10.00.Stämman genomförs digitalt med hjälp av Zoom.Det är viktigt att delegater anmäls senast 29 juni 2020. Anmälan sker på Förbundets hemsida. Logga in med klubbens inloggningsuppgifter och gå vidare till Klubben/Delegater. OBS! Fyll i e-postadress för varje delegat. Anmälningar efter detta datum accepteras ej!


Se över tidningsregistret

Se över tidningsregistret! Många får fortfarande dubbla nummer och det beror på att flera klubbar registrerar in er. Ni måste vända er till klubbarna – likväl som om ni byter adress. De som får mailavisering om att tidningen finns på nätet – många mail studsar i diverse klubbar.